IPARJOGVÉDELMI KISOKOS
2021.10.29.

Az iparjogvédelem a polgári jog egyik sajátos részterülete, amelynek körébe a következő alkotásfajták tartoznak: a találmányok, a használati minták, a dizájnok (formatervezési minták), a növényfajták és a különböző árujelzők, úgymint a védjegyek és a földrajzi árujelzők.

Az iparjogvédelem a műszaki jellegű szellemi alkotások, valamint az áruk és szolgáltatások megkülönböztetésére szolgáló megjelölések (árujelzők) jogi oltalmát biztosító jogintézmény.

Védjegy 

A védjegy tájékoztat az áruk eredetéről. Funkciója, hogy az árukat és szolgáltatásokat mások áruitól és szolgáltatásaitól megkülönböztesse, ezzel elősegítve azt, hogy a fogyasztók megfelelően tájékozódhassanak. Megjelölés lehet például szó, betű, szám, szóösszetétel (beleértve a személyneveket, jelmondatokat is); ábra (logó), sík- vagy térbeli alakzat; pozíciót ábrázoló megjelölés; mintázat; szín, színösszetétel; hang; mozgást ábrázoló megjelölés; multimédia (mozgást és hangot is tartalmazó) megjelölés, valamint ezek kombinációi.

Az oltalmi idő a bejelentéstől számítva 10 évig áll fenn, kérelemre ismételten megújítható.

https://www.sztnh.gov.hu/hu/mit-jelent/mi-a-vedjegy

Honnan lehet tudni, hogy az adott szellemi tulajdon nincs még használatban?

Az elérhető adatbázisokban bárki meg tudja nézni, hogy egy szellemi tulajdon védelem alatt áll-e. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala könyvtára tud segíteni a kutatásban. A Hivatal szabadalmi és védjegy területen szolgáltatásként is végez kutatást vagy oltalmazhatósági véleménnyel kiegészített kutatást. A szolgáltatások díjkötelesek, de a szellemi tulajdon levédéséhez nem feltétlenül szükséges az igénybevételük. 

Találmány esetében előzetes újdonságkutatást érdemes már a fejlesztés megkezdése előtt végezni. Ha már a bejelentés előtt tudni szeretnénk, hogy a megoldásunk oltalomképes-e, akkor érdemes oltalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatást kérni. A Hivatal az eljárás során mindenképpen elvégzi a kutatást és a vizsgálatot.

A szabadalomtisztasági kutatás abban segít, hogy ha hasznosítani szeretnénk egy megoldást, ne ütközzünk más jogaiba. A találmányokhoz hasonlóan a védjegyek esetében is végez a Hivatal szolgáltatásként védjegykutatást, illetve készít oltalomképességi véleménnyel kiegészített kutatási jelentést. 

Az oltalom alatt álló védjegyek jogosultjainak tájékozódását segíti továbbá a védjegyfigyelés, ami szintén a Hivatal szolgáltatása.

Hogyan lehet megvédeni a műszaki megoldásunkat? 

Többféle jogi lehetőség áll rendelkezésre: az üzleti titok, valamint a szabadalmi oltalom.

 • Üzleti titkok

Az egyik mód a műszaki megoldásunk (gépek, eszközök, eljárások) védelmére. Ebben az esetben gondoskodni kell a titokban tartáshoz szükséges intézkedésekről. Az üzleti titokról a 2018. évi LIV. törvény rendelkezik.

 • Szabadalmi oltalom

A másik megoldás a szabadalmi oltalom igénylése, amely határozott ideig tartó kizárólagos jogot biztosít annak hasznosítására. Ha műszaki megoldásra szeretne szabadalmi oltalmat kapni, akkor erre bejelentési kérelem benyújtásával, hatósági eljárás eredményeként van lehetőség. 

Szabadalom

A szabadalom a találmányok jogi oltalmát biztosítja azáltal, hogy a szabadalom tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb pozíciót teremt a termékek és technológiák piacán. A szabadalom kizárólagos jogot biztosít a szabadalmasnak arra, hogy a találmányt hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt adjon. A kizárólagos hasznosítási jog alapján a szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül előállítja, használja, forgalomba hozza, illetve forgalomba hozatalra ajánlja a találmányt, vagy a találmányt ilyen célból raktáron tartja vagy az országba behozza. 

Szabadalom időben és térben

A megszerzett szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van a találmány szerinti megoldás hasznosítására, azonban a szabadalmi oltalom időtartama és területi érvényessége nem korlátlan.  Fontos, hogy az oltalom:

• a szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb 20 évig (oltalmi idő) lehet érvényes (utána nem lehet meghosszabbítani),

• csak azokban az országokban érvényes, amelyekben engedélyezték.

Használati minta oltalom

A használatiminta-oltalom a szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő új szerkezeti kialakítások védelmére szolgáló oltalmi forma. A használatiminta-oltalom a szabadalomhoz hasonlóan térben és időben korlátozott, csak azokban az országokban érvényes, amelyekben engedélyezték. 

Oltalmi idő: 10 év, ezután nincs lehetőség meghosszabbítani.

Formatervezési minta

A formatervezésiminta-oltalom csak nevében hasonlít a használatiminta-oltalomra, mert míg a használatiminta-oltalom egy műszaki megoldás szerkezetére vonatkozik, addig a formatervezésiminta-oltalom bármilyen ipari vagy kézműipari árucikk (termék) külső megjelenését helyezi oltalom alá, így a termék egésze vagy különböző részei megjelenésének oltalmát jelenti. 

Egy termék külső jellegzetessége különösen: a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, a felhasznált anyagok jellegzetességei stb.  A hétköznapi értelemben vett termékeken túl a termékek közé tartoznak – egyebek mellett – a csomagolás, a grafika (beleértve a számítógépes felhasználói felületek grafikáját és a számítógépes ikonokat is), a nyomdai betűformák és egy iroda, étterem, bolt vagy hasonló arculata, berendezése is, de nem minősül terméknek maga a számítógépi program.

A formatervezésiminta-oltalom szintén területi hatályú oltalom. Az oltalmi idő a bejelentés napjától öt évig tart, és kérelemre négyszer meghosszabbítható, tehát maximum 25 év.

Mi a nemzetközi gyakorlata a szellemi tulajdon védelmének?

Annak érdekében, hogy egy találmány az Európai Unió területén és az Európai Szabadalmi Egyezményhez csatlakozott nem uniós országokban oltalomban részesüljön, európai szabadalmi bejelentést kell benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál (EPO). Az európai szabadalmat azonban mindazon országok szabadalmi hivatalával hatályosíttatni kell, ahol a szabadalmi oltalomra szükség van.

Ha több különböző országban (pl. USA, Japán) is oltalmat szeretnénk kapni érdemes a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez (WIPO) fordulnunk, ahol egy nemzetközi elővizsgálatot követően dönthetjük el, hogy mely országokban indítjuk el az oltalomszerzési eljárást.

Milyen előny származik a szellemi tulajdon oltalmából? 

Kizárólagosságból származó haszon: csak a tulajdonos használhatja az adott technológiát, gyárthatja az adott terméket, vagy erre másnak engedélyt adhat (licensz). Így az ebből származó bevételek is őt illetik meg. 

Márkahűség: a fogyasztók ragaszkodnak az ismert, bevált márkákhoz, így a termék vagy a szolgáltatás stabil vevőkört tudhat magáénak.

Versenyelőny: az oltalom alá helyezett szellemi tulajdon megkülönbözteti, kiemeli a céget, a terméket, a szolgáltatást a versenytársaktól. A saját fejlesztések jelentős presztízsértéket képviselnek.  

Ha Ön is nehezen igazodik el néhány, a fentiekhez hasonlóan speciális, de vállalkozása tudatos vezetéséhez szükséges területen, csatlakozzon programunkhoz! Elektronikusan elérhető ismeretanyaggal és szakértői konzultációkkal segítjük vállalkozása fejlődését! Részletek és jelentkezés a vallalkozztudatosan.hu honlapon a Szemléletformálás – Pénzügyi- és Vállalkozói Szemléletformálás menüpontban! 

Írjon nekünk vagy kérjen visszahívást!

MKIK területi programkoordinátorok:

Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Közép-Dunántúl
Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl
Kérjük kattintson a megfelelő régióra!
 • Horváthné Kuti Barbara
 • regionális programkoordinátor
 • Nyugat-Dunántúl
 • TELEFON:

  06-20-438-9047

 • E-MAIL:

  kuti.barbara(kukac)mkik.hu

 • Dr. Kovács-Zsankó Gyöngyvér Imola
 • megyei programkoordinátor
 • Pécs • Baranya megye
 • CÍM:

  7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.

 • TELEFON:

  20/372-9570

 • E-MAIL:

  zsanko.gyongyver(kukac)mkik.hu

 • ZOMBORI IBOLYA
 • megyei programkoordinátor
 • Kecskemét • Bács-Kiskun megye
 • CÍM:

  6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

 • TELEFON:

  20/374-0155

 • E-MAIL:

  zombori.ibolya(kukac)mkik.hu

 • SZABÓ GÉZA
 • megyei programkoordinátor
 • Békéscsaba • Békés megye
 • CÍM:

  5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

 • TELEFON:

  20/373-9572

 • E-MAIL:

  szabo.geza(kukac)mkik.hu

 • PFLIEGLER PÉTER
 • megyei programkoordinátor
 • Miskolc • Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 • CÍM:

  3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

 • TELEFON:

  20/291-6295

 • E-MAIL:

  pfliegler.peter(kukac)mkik.hu

 • KRISTON KATALIN
 • megyei programkoordinátor
 • Szeged • Csongrád-Csanád megye
 • CÍM:

  6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 • TELEFON:

  20/373-0293

 • E-MAIL:

  kriston2.katalin(kukac)mkik.hu

 • FAZAKAS-LUKÁCS GABRIELLA
 • megyei programkoordinátor
 • Székesfehérvár • Fejér megye
 • CÍM:

  8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 • TELEFON:

  20/372-9504

 • E-MAIL:

  fazakas.lukacs.gabriella(kukac)mkik.hu

 • PETHŐ DORINA
 • megyei programkoordinátor
 • Győr • Győr-Moson-Sopron megye
 • CÍM:

  9021 Győr, Szent István út 10/A

 • TELEFON:

  20/372-9587

 • E-MAIL:

  petho.dorina(kukac)mkik.hu

 • Gurzó Andrea
 • megyei programkoordinátor
 • Debrecen • Hajdu-Bihar megye
 • CÍM:

  4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

 • TELEFON:

  20/372-9561

 • E-MAIL:

  gurzo.andrea(kukac)mkik.hu

 • Bartus-Istenes Ágnes
 • megyei programkoordinátor
 • Szolnok • Jász-Nagykun-Szolnok megye
 • CÍM:

  5000 Szolnok, Verseghy park 8.

 • TELEFON:

  20/373-1547

 • E-MAIL:

  bartus.agnes(kukac)mkik.hu

 • CSERJÉSI KINGA
 • megyei programkoordinátor
 • Tatabánya • Komárom-Esztergom megye
 • CÍM:

  2800 Tatabánya, Fő tér 36.

 • TELEFON:

  20/372-9421

 • E-MAIL:

  cserjesi.kinga(kukac)mkik.hu

 • NYERGES ANDREA
 • megyei programkoordinátor
 • Salgótarján • Nógrád megye
 • CÍM:

  3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

 • TELEFON:

  20/373-9527

 • E-MAIL:

  nyerges.andrea(kukac)mkik.hu

 • KENEDI GERGELY
 • megyei programkoordinátor
 • Törökbálint • Pest megye
 • CÍM:

  2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.

 • TELEFON:

  20/358-5213

 • E-MAIL:

  kenedi.gergely(kukac)mkik.hu

 • HAJDU TIBOR
 • megyei programkoordinátor
 • Kaposvár • Somogy megye
 • CÍM:

  7400 Kaposvár, Anna utca 6.

 • TELEFON:

  20/372-9525

 • E-MAIL:

  hajdu.tibor(kukac)mkik.hu

 • MÓNUS LEVENTE
 • megyei programkoordinátor
 • Nyíregyháza • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 • CÍM:

  4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.

 • TELEFON:

  20/373-1483

 • E-MAIL:

  monus.levente(kukac)mkik.hu

 • SZATMÁRI RÉKA
 • megyei programkoordinátor
 • Szekszárd • Tolna megye
 • CÍM:

  7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

 • TELEFON:

  20/373-9603

 • E-MAIL:

  szatmari.reka(kukac)mkik.hu

 • VATICS LÁSZLÓ
 • megyei programkoordinátor
 • Szombathely • Vas megye
 • CÍM:

  9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

 • TELEFON:

  20/293-6798

 • E-MAIL:

  vatics.laszlo(kukac)mkik.hu

 • VATICS LÁSZLÓ
 • megyei programkoordinátor
 • Zalaegerszeg • Zala megye
 • CÍM:

  8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 24.

 • TELEFON:

  20/293-6798

 • E-MAIL:

  vatics.laszlo(kukac)mkik.hu

MKIK GINOP112 Központi Projektiroda:

PVSZ ügyfélszolgálat elérhetősége:

Személyes mentorálás:

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány:

MEGVALÓSÍTÓK:

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK: